Bezpečnost, práva a zálohování dat

  • Databázový server přiděluje připojenému uživateli optimum prostředků nutných pro jeho efektivní práci. Tento proces je řízen automaticky a není ovlivňován z našeho systému.

  • Vlastní efektivní přístup do IS IMES je dán kombinací práv pro uživatele na úrovni serveru a uživatelskými právy k modulům, událostem a řadám.

  • Systém podporuje archivaci denní (s uchováním archivů za více dní), týdenní, měsíční a roční vč. vzájemných kombinací. Proces archivace je automaticky řízen systémovým plánovačem, popř. interaktivně přímo obsluhou systému.

  • Součástí údržby systému jsou úlohy podporující rekonstrukci kumulovaných datových tabulek z tabulek základních (řádky prvotních dokladů).

  • Použitím transakčního zpracování je zaručena plná konzistence dat. Bezpečný a efektivní přístup k systému řídí kombinace uživatelských práv a práv k základním používaným objektům.
Copyright © 2012 - UOK Znojmo, spol. s r.o.

Ekonomický a účetní program IMES  Ekonomický a účetní program UOK   Zpracování účetnictví  Daňová evidence (Účto)   Účetní poradenství   Tvorba internetových stránek    Webmaster