Všeobecné informace

Podnikový informační systém IMES (IS IMES) je moderní informační systém typu klient-server postavený na Microsoft SQL Serveru, který je určen nejen menším a středním firmám, ale díky kvalitnímu analytickému základu a rozsáhlým možnostem nastavení rovněž firmám velkým.

Imes

IS IMES je postaven na základě dlouholetých zkušeností s vývojem a provozem systému ProfES a je jeho pokračovatelem. Při vývoji byl kladen důraz na minimálně stejně vysokou úroveň funkcionality, která je dále doplněna o další prvky, jež díky použitému prostředí, technologiím i době svého vzniku nemohl ProfES obsahovat.

IS IMES je modulární systém složený z několika desítek modulů, takže konkrétní implementace u cílového zákazníka umožňuje využití pouze těch modulů, které pokryjí aktuální zákazníkovy požadavky, s možností postupného rozšířeného využívání.

Přestože se skládá z relativně mnoha modulů, byl při vývoji kladen velký důraz na jednotné ovládání, jednotný vzhled a jednotný způsob práce.

Díky certifikaci od společnosti Microsoft, se systém dostal do Katalogu certifikovaných partnerů Microsoft Česká republika.

Autor projektu
SOFTWARE OK Příbram, s.r.o.
tř. Kpt. Olesinského 43
261 01 Příbram II

Copyright © 2012 - UOK Znojmo, spol. s r.o.

Ekonomický a účetní program IMES  Ekonomický a účetní program UOK   Zpracování účetnictví  Daňová evidence (Účto)   Účetní poradenství   Tvorba internetových stránek    Webmaster