Mzdy

Mzdové a matriční údaje osob

 • Obecné údaje, mzdové sazby, zákonné i dobrovolné srážky, vnitropodnikové zařazení, zákonné pojištění, daň z příjmu, nárok a čerpání dovolené, profese, klasifikace zaměstnání, mzdový tarif, druh pracovního poměru, aprobace, vzdělání, odbornosti, evidence vyživovaných osob.

 • Možnost aktualizace údajů i pro nová období.

 • Výpočet nezabavitelné částky podle nařízení vlády č.63/98, sazby, údaje pro cizozemce.

 • Souběžné pracovní poměry.


Hrubé mzdy, úkolové normy, dovolená, přesčasy, náhrady

 • Vedle běžného pořízení i automatické generování a výpočty.

 • Stálé platy, dopočty základní mzdy do fondu pracovní doby, výpočty prémií, 13. platu, podílů, paušálů, přesčasů, odpracovaných a volných dnů a hodin - volitelný počet plánovacích kalendářů.

 • Úkolové, pořízení podle kolektivů.

 • Pořízení přes katalog prací (včetně podkladů pro vnitropodnikové zúčtování sazbou za práci nezávislou na mzdové sazbě).

 • Zobrazení aktuální hrubé mzdy za období ve formuláři pořízení mzdových složek.

 • Stejné principy pořízení dat jako v ostatních modulech.

 • Plnění výkonnových norem dle jednotlivých prací, normy jsou uloženy v katalogu prací.

 • Příkaz k práci, píchačka, evidence docházky.

 • Nároky a čerpání staré, nové, dodatkové a další dovolené.

 • Sledování hladiny hodin a vyplacené mzdy.


Čisté mzdy , napojení na modul převodní příkazy

 • Kopírování legislativy u zákonných srážek.

 • Zálohy stálé i mimořádné; různé formy výplaty (složenka i typu ”H”, bankovní účet).

 • Čisté mzdy jsou v každém okamžiku zpracování aktuální, a to ihned po otevření nového období. Jsou k dispozici formou prohlížení, sestav i v pořízení dat.

 • Daň z příjmu – základy, odvody, úroky z úvěrů SS, roční zúčtování, potvrzení při odchodu.

 • Zdravotní pojištění - základy a odvody za jednotlivce, podnik a pojišťovny, hlášení změn, oznámení plátce o platbách pojistného.

 • Sociální pojištění - základy a odvody za jednotlivce a podnik, tiskopisy vyměřovacích základů a odvodů pro malé a velké organizace, ELDP, přihlášky a odhlášky zaměstnanců.

 • Napojení na modul převodní příkazy - interaktivní i dávkové.

 • Evidence dávek nemocenského pojištění - typ dávky, zahájení a ukončení, celková výše, přehledy podle osob a dokladů.

 • Potvrzení příjmů pro výplatu sociálních dávek.

 • Výpočet průměrů odpovídá platné legislativě.

 • Zvolené mzdové složky (např. 13. plat) lze rozpočítat do průměrů na více období.


Předepsané formuláře a výstupní soubory

 • Obsahem jsou veškeré předepsané vyplněné i nevyplněné formuláře a datové soubory.


Fakturace externí a vnitropodniková

 • Mzdový doklad může být zdrojem dat k vystavení externí faktury (následné zpracování faktury) a naopak z fakturace prací lze automaticky vygenerovat mzdový doklad.

 • Mzdový doklad může být i podkladem k vnitropodnikovému zúčtování prací a služeb.

 • V obou výše uvedených případech záleží na použití skupiny dokladů, nastavení šablon a katalogu prací.


Skutečná spotřeba PHM v porovnání s normativy

 • Současně s pořízením hrubých mezd se pořizuje skutečná spotřeba nafty podle strojů a prací.

 • V sestavách se porovnává skutečná spotřeba s normativem za zvolené datum od do, období od do.


Pracovní smlouvy a dohody

 • Pracovní smlouva, dohoda o provedení práce, vedlejší pracovní činnosti, ukončení pracovního poměru a členského poměru, členská přihláška.

 • Platové výměry, změny pracovních smluv při změně pracovních podmínek.


Sestavy, rozbory, statistika, dokumenty, data pro úřady

 • Výplatnice lze volit s předtiskem nebo bez předtisku (i s volitelnou náplní položek).

 • Podpisová listina a výčetka platidel i pro mimořádné odměny.

 • Rozborové sestavy hrubých mezd v různém třídění (čísla pracovníků, abeceda, mzdový tarif, profese, klasifikace zaměstnání apod.) za podnik i vnitropodnikové útvary (závody, střediska, činnosti, zakázky, objekty a stroje) za rok, měsíc či zvolené období od do (lze i z minulých roků), porovnání mzdových složek za různá období. Vzorové nápočty mzdových složek lze upravit na vlastní.

 • Osobní karta s aktuálními údaji a přehledy změn, rozborové sestavy osobní evidence.

 • Předepsané dokumenty a data pro úřady.

 • Předepsaná i podniková statistika.
Copyright © 2012 - UOK Znojmo, spol. s r.o.

Ekonomický a účetní program IMES  Ekonomický a účetní program UOK   Zpracování účetnictví  Daňová evidence (Účto)   Účetní poradenství   Tvorba internetových stránek    Webmaster