Obchod - sklady - výroba

Zásoby

 • Evidence ve více měrných jednotkách, volitelný cenový režim, příjem na sklad v konečné ceně nebo ceně předběžné s dotatečným doplněním správné nákupní ceny (při likvidaci faktur), maximální podpora aktuálního stavu skladu bez nutnosti volit (v nastavení) výdeje pod nulový stav, lze nastavit povinné vyplňování nestandardních údajů např. výrobní číslo, šarže, datum příjmu, zakázky, výrobce atd.

 • Základními stavebními prvky skladového hospodářství jsou sklad, položka a druh změny. Chování základních prvků je určeno základními a doplňkovými parametry, které umožňují velmi variabilní výsledné chování.

 • Sklad:
  - neomezený počet skladů.
  - evidence i podle umístění ve skladu.

 • Položka – viz. Položky a ceník.

 • Skladová evidence dle nastavení podle typu položek v průměrných, stálých nebo FIFO cenách i výdej výběrem (LIFO). Výdej ze skladu v režimu FIFO - od nejstaršího příjmu, výdej dle výběru (např. výrobní číslo) i výdej aktuální průměrnou cenou.

 • Ošetřeno využívání režimu průměrné ceny s povoleným výdejem pod nulový stav.

 • Skladová cena při příjmu do skladu je řešena automaticky z ceníku (výroba), doplněním z objednávek nebo ručním doplněním.

 • Při skladovém převodu volitelně jako skladová nebo prodejní cena.

 • Neomezený počet povolených jednotek pro příjem a výdej (s automatickým přepočtem nebo bez přepočtu). Prodejní a nákupní jednotková cena nemusí odpovídat měrné jednotce skladové (skladová kg, nákup v t, prodej v q atd.). Základní MJ (pro evidenci ve stavech zásob a na kartě) mohou být maximálně 2 (ks, kg – např. kůže, zvířata atd.).

 • Současně s pořízením faktury lze zpracovat též příjemku či dodací list a naopak.

 • Lze vyfakturovat i zásoby, které nejsou dosud na skladě, nevydané množství si program zaznamená a do výdeje se vyvolá následně.

 • Automatické generování pohybů, např. příjem převodem, výdej z příjmu nákupem, výdej surovin při příjmu z výroby.

 • Úzká komunikace s modulem objednávky a příprava výroby na úrovni příjmu i výdeje ze skladu (přijaté i vystavené objednávky, výrobní dávky).

 • Nákup v hotovosti a na fakturu, v zálohové ceně nebo bez ceny s následnou likvidací faktury:
  - možnost zavedení do evidence ihned po fyzickém příjmu v ceně dohadné nebo bez ceny s dodatečným doplněním ceny skutečné současně s likvidací faktury. Pokud je zásoba při likvidaci vydaná, rozdíl mezi dohadnou a skutečnou cenou pořízení se automaticky (dle nastavení) vydává.
  - nákup i s nabídkou dat z vystavených objednávek (postupné vykrývání).
  - nákup i podle zjednodušených daňových dokladů.
  - automatické oddělení hodnoty DPH.
  - doúčtování dodatečných nákladů rozvrhem dle položek – současně s vystavením příjemky i následně po jejím vystavení.

 • Přehled odvozených dokladů a generovaných dat:
  - současně s prodejem lze vystavit dodací list, fakturu, stvrzenku nebo paragon.
  - z výdeje převodem na jiný sklad – automaticky řádku příjmu, totéž u převodu na jinou položku, převod lze i v ceně prodejní s vyúčtováním rozdílu.
  - současně s výdejem lze provést i zařazení DHM a ochranných pomůcek do operativní evidence.
  - výdej surovin dle zadaných normativů (receptur, kusovníku).

 • Plnohodnotná práce ve dvou obdobích současně (souběh období).

 • Aktuální stavy na skladě jsou k dispozici ihned po uložení jednotlivých řádků.

 • Disponibilní stav množství dle skladu a položky.

 • Skladová karta a zůstatkové stavy:
  - Sledování stavů a pohybů podle skladů, položek, umístění, výrobních čísel, šarží, zakázek, partnerů, záruční doby,…
  - Pohyby na skladě lze omezit časově, systém zobrazuje i stavy k libovolnému dni v minulosti.

 • Obalové hospodářství
  - lze generovat výdeje obalů i pro více druhů.
  - automatické sledování obalového konta dle zákazníka s tiskem na faktuře a možným rozpisem podle jednotlivých pohybů.


Fakturace

 • - viz. výše Kniha faktur.


Slevy a náklady pořízení

 • Náklady na pořízení a slevy.

 • Výpočet slev popř. nákladů na pořízení u prodejů a jejich přímé promítnutí do konkrétních fakturačních položek, popř. do samostatných řádků evidenčního dokladu.

 • Rozvrh slev a nákladů na pořízení u příjmů z nákupu.

 • Vícestupňový systém slev, např. sleva z ceny + rabat pro prodejce.

 • Výpočet obchodní marže.
Copyright © 2012 - UOK Znojmo, spol. s r.o.

Ekonomický a účetní program IMES  Ekonomický a účetní program UOK   Zpracování účetnictví  Daňová evidence (Účto)   Účetní poradenství   Tvorba internetových stránek    Webmaster