Objednávky, zakázky a příprava výroby

 • Zpracování a tisky přijatých a vystavených objednávek v různých formách.

 • Data se do vystavené objednávky editují přímo bez nabídky, častěji s hromadnou nabídkou z dat položek, z dat přijatých objednávek externích nebo vnitropodnikových, z dat plánu výroby atd. Lze využít i hromadné zpracování.

 • Vystavenou objednávku lze tisknout i ze zapsané objednávky přijaté s doplněním partnera dodavatele.

 • Data se do přijaté objednávky editují přímo bez nabídky, přenosem z dat nabídek apod.

 • Lze provést i záznam předběžných objednávek (poptávek) s využitím pro zpracování nabídky nebo následného přesunu do přijaté objednávky.

 • Na základě přijaté objednávky lze vystavit i předběžný dodací list (hromadně i jednotlivě), je dokladem o předání.

 • Data se zapisují podle stejných principů jako u řádek faktur.

 • Zápisy se využívají pro následné zpracování (do skladových dokladů – příjemky, dodací listy, nebo přímo vystavených či přijatých faktur) za účelem úspory práce i vykrytí objednávek.

 • Lze zaznamenávat objednávky na určité datum (i pro více rozvozů za den).


Plán výroby

 • Data se využívají pro nabízení do vystavených objednávek a jsou podkladem pro bilanční sestavy.

 • Výrobní dávky – zpracování limitního listu.

 • Data normativní spotřeby materiálu se využívají pro tisk požadavků na fyzickou přípravu materiálu pro výrobu (pro skladníka) i pro zpracování bilancí skutečné a normované spotřeby.


Reklamace

 • Úloha reklamace má návaznost na fakturaci a sklady. Řeší reklamované fakturované služby nebo vratky výrobků z důvodů reklamace. Obsahují tyto možnosti: oprava faktury, náhrada původní reklamované služby novou (oprava), náhrada původního výrobky novým výrobkem.
Copyright © 2012 - UOK Znojmo, spol. s r.o.

Ekonomický a účetní program IMES  Ekonomický a účetní program UOK   Zpracování účetnictví  Daňová evidence (Účto)   Účetní poradenství   Tvorba internetových stránek    Webmaster