Režie a nedokončená výroba

Režie

  • Modul režie slouží k rozpouštění částek evidovaných na režijních střediscích a výkonech podle předem definovaného klíče.

  • Režie, podrežie a jejich nápočty slouží k modelování konkrétní režie a následně k získání částky pro rozpouštění.

  • Pomocí rozvrhových základen a jejich nápočtů se definuje klíč pro konečné rozpuštění.

  • Každou režii lze rozpouštět jinak, závisí na intervalu rozpouštění a jejím způsobu, tzn. režie se může rozpouštět pro každý měsíc zvlášť nebo jednou hodnotou za delší časový interval, procentem, váhou nebo skutečně zjištěným podílem jednotlivých rozvrhovaných základen.

  • Za určitých podmínek jsou povoleny též následné režie.


Nedokončená výroba

  • Zpracovává nápočty nedokončené výroby do zadaného období ve výši dosavadních nezapočtených nákladů, popř. přepočtených dle stanoveného koeficientu.

  • V případě ukončení nedokončené výroby dochází k odpisu dosud zapsaných dokladů nedokončené výroby, vč. minulých období.

  • Modeluje se pomocí typu a podtypu nedokončené výroby a jejich nápočtů dle nápočtových skupin.

  • Období ukončení NV se vztahuje k zakázkám nebo středisku a výkonu.
Copyright © 2012 - UOK Znojmo, spol. s r.o.

Ekonomický a účetní program IMES  Ekonomický a účetní program UOK   Zpracování účetnictví  Daňová evidence (Účto)   Účetní poradenství   Tvorba internetových stránek    Webmaster