Technické podmínky

Jedná se o systém KLIENT-SERVER, tzn. většina obchodní logiky je zpracovávána na úrovni databázového serveru, z čehož vyplývá požadavek na jeho vybavení. Naopak klient data zobrazuje, umožňuje jejich editaci a realizuje výstupy, tzn. je kladen požadavek spíše na přítomnost nástrojů a zařízení, kde požadujeme data publikovat (MS-Office, Internet, tiskárny…). Často opomíjeným, ale rozhodně důležitým faktorem je propustnost sítě. Následující tabulka popisuje doporučené vybavení jednotlivých stanic pro Vámi požadovaný rozsah zpracování(*):

SERVER (minimální požadavky)

 • HW:
  A: INTEL Core 2 Duo E6300, 2*36 GB HDD, 1 GB RAM, síťová karta 1Gbit/100Mbit, CD-ROM, zálohovací zařízení, záložní zdroj; server by měl být rozšiřitelný o další paměť, disk i procesor a měl by být vyhrazený - pro servery do 5 přístupů

  B: INTEL Core 2 Duo E6700, 4*36 GB HDD WD Raptor 10.000 ot. v RAIDovém poli + 1*160 GB HDD pro zálohování, 2 GB RAM, síťová karta 1Gbit/100Mbit, CD-ROM, zálohovací zařízení, záložní zdroj; server by měl být rozšiřitelný o další paměť, disk i procesor a měl by být vyhrazený – pro servery nad 5 přístupů


 • SW:
  Small Business Server 2000 pro 5 uživatelů(#) neboWin2000 Professional + MSSQL Server 2000(#) pro 5 uživatelů, popř. MSDE. + klientské aplikace v případě, že server nebude vyhrazen a bude sloužit i k běžné práci.


KLIENT (minimální požadavky)

 • HW:
  A: Celeron 1,4 GHz, 512 MB RAM, 5 GB HDD, síťová karta 100 MBit, 17’ monitor, rozlišení 1024*768 bodů pro běžné stanice.

  B: Intel Pentium 2,4 GHhz, 1GB MB RAM, 5 GB HDD, síťová karta 100 MBit, 17’ monitor, rozlišení 1024*768 bodů pro stanice s intenzivním pořízením.


 • SW:
  Win2000 a vyšší, InternetExplorer 6.0+ (#) Microsoft Office($).


Pro potřeby reinstalací vyžadujeme na SQL serveru právo na obnovu, zálohování a správu 2 přesně specifikovaných databází. Pokud není tato podmínka splnitelná, je zapotřebí systém provozovat na vyhrazeném serveru, začleněném do podnikové sítě a komunikujícím s klienty prostřednictvím protokolu TCP/IP. Na klientech by měli být instalovány MDAC komponenty 2.7, v opačném případě je na klienty instalujeme pod administrátorským účtem.

(*) Vzhledem k tomu, že tento přehled není založen na konkrétní znalosti Vaší sítě, může se konečná konfigurace měnit v závislosti na již používaných zařízeních, např. v oblasti klientských stanic, sítě, využití tiskáren pro potřeby sdílení,…
(#) Doporučený operační systém nebo SW nutný ke správné funkčnosti IS IMES.
($) Doporučený SW zvyšující užitnou hodnotu celého systému.

Copyright © 2012 - UOK Znojmo, spol. s r.o.

Ekonomický a účetní program IMES  Ekonomický a účetní program UOK   Zpracování účetnictví  Daňová evidence (Účto)   Účetní poradenství   Tvorba internetových stránek    Webmaster