Popis programu

Účetnictví organizačních kanceláří UOK je komplexní systém pro vedení účetnictví, integrující všechny ekonomické agendy do jednoho celku. Systém je vhodný pro malé, střední i velké podniky libovolné organizační struktury. Umožňuje síťový provoz na sítích, které podporují sdílení souborů a uzamykání vět. UOK nedostanete jako balík, ale autorizovaný dealer vám bude k dispozici nejen v otázkách vlastního UOK, ale i v otázkách účetního poradenství. Při vývoji i provozu systému autoři i autorizování dealeři spolupracují s auditory a daňovými poradci.

Projekt je určen pro zpracování účetnictví. Je vhodný i pro firmy, které se budou rozvíjet a rozšiřovat - není omezen počtem vět. Zahrnuje v sobě veškeré agendy potřebné pro administrativu podniku:


 • Účetnictví
 • Mzdy
 • Zakázky
 • Investiční majetek
 • Fakturace
 • Odbyt
 • Zásoby
 • Daně
 • Pozemky
 • Drobný hmotný majetek
 • Kalkulace
 • Zvířata
 • Korespondence
 • Restituce
 • Vnitropodnikové agendy


Uvedené agendy se prolínají, výsledkem je integrovaný informační systém, jehož konfiguraci je možné přizpůsobit specifickým požadavkům uživatele. V každé agendě je připraven vstup pro eventuální další úlohy, které lze vytvořit uživatelsky, nebo objednat na zakázku. Zpracování probíhá v reálném čase, a proto se každá proúčtovaná operace v agendách ihned promítá do všech základních účetních výstupů:

 • Hlavní knihy
 • Obratové předvahy
 • Saldokonta
 • Výsledovky
 • Deníku DPH

Výstupy mohou být přes ODBC driver i do prostředí Windows ( MS Excel ). Projekt může být využíván na jednom počítači, nebo v počítačové síti ( Novell, Windows ) jako monoverze i multiverze.

Účetní operace lze sledovat podle:

 • Vnitropodnikových útvarů ( středisek )
 • Kalkulací ( výkonů )
 • Zakázek ( strojů, stájí )

Systém umožňuje velmi jednoduchou archivaci dat. Pro ochranu dat je vybaven souborem hesel tak, aby do jednotlivých agend měli přístup jen vybraní pracovníci, případně aby měli přístup jen do vybraných útvarů.

Projekt auditorsky ověřil Doc. Ing. Karel NOVOTNÝ, Csc., auditor Organizační kanceláře Praha.

Autor projektu
Organizační kancelář Praha s.r.o.
pracoviště: EPOS OK, s.r.o.
Kafkova 16
Praha 6

Copyright © 2012 - UOK Znojmo, spol. s r.o.