Základní účetnictví

Modul Hlavní kniha

 • Tisky účetních dat ze všech modulů.

 • Prohlížení účetních dat ze všech modulů.

 • Vazby na prvotní doklady.

 • Tisky účetních sestav (hlavní kniha – podniková i středisková, obratová předvaha – podniková i středisková, výsledovka podle účtů za podnik i vnitropodniková hlediska, výpisy dle dokladů, dle účtů a datumů s volitelným tříděním podle vybraného vnitropodnikového hlediska.


Saldokonto

 • Účetní i neúčetní pohledávky a závazky formou prohlížení i sestav.

 • Předpisy i úhrady se zapisují do saldokonta ihned při jejich vzniku (tj. při pořízení faktur a smluvních plateb do knihy faktur nebo knihy interních dokladů nebo úhrady do pokladní knihy, knihy bankovních výpisů či knihy interních dokladů).

 • Zápisy jsou podkladem pro zpracování převodních příkazů, pro zápis úhrad v bance, pokladně a OU, pro kompenzace, upomínky, zpracování haléřových rozdílů.


Modul obecné účtování

 • Při běžném podnikovém zpracování jde o modul určený pro zpracování interních dokladů.

 • U účetních firem plně nahradí ostatní knihy již jednou vedené přímo v účetní jednotce (knihu faktur, pokladny, knihu bankovních výpisů atd.) - se stejným komfortem práce jako při účtování přímo ze základních knih. Umožňuje rozpis dokladů do evidence DPH, úhrady faktur výběrem ze salda, automatický zápis odložených plateb, zápis úhrady nové zálohy, odečty záloh atd..

 • Součástí modulu je i zaúčtování haléřových rozdílů, přeúčtování běžných účtů DPH, účtování penalizací, účtování kompenzací.

 • Již jednou vystavené doklady lze kopírovat (i do nových období).


Modul DPH

 • Jednou ze základních funkcí je prohlížení knihy DPH.

 • Obsahem knihy DPH jsou zápisy DPH podle dokladů DPH atypů DPH, zápisy vznikají současně se zápisem daňových dokladů (faktur, paragonů, účetních operací v OU ….).

 • Slouží k tisku dokladových rozpisů k přiznání DPH.

 • Umožňuje zpracovat a tisknout přiznání DPH dle platné legislativy.

 • Zpracované výkazy se ukládají do knihy přiznání za účelem jejich následného vytištění ve stavu platném při jejich zpracování.


Výkazy

 • Podnikové výkazy odpovídající legislativním normám např. Rozvaha v plném i zkráceném rozsahu, Výkaz zisků a ztrát v plném i zkráceném rozsahu, Výkaz Cash-Flow …..

 • Zpracované výkazy lze v nesoučtových řádcích editovat.

 • Výkazy lze zpracovávat nazaokrouhlené, zaokrouhlené na koruny i tisíce.

 • Výsledné výkazy se ukládají, lze je proto opakovaně tisknout bez nutnosti opětovného zpracování.

 • Modifikovatelné dle uživatelských specifik buď na úrovni číselníků, nebo na úrovni aplikační logiky přímo na serveru (např. pro výkazy v jiných zemích) či vnitropodnikové rozborové výkazy.
Copyright © 2012 - UOK Znojmo, spol. s r.o.

Ekonomický a účetní program IMES  Ekonomický a účetní program UOK   Zpracování účetnictví  Daňová evidence (Účto)   Účetní poradenství   Tvorba internetových stránek    Webmaster